Hjem

Våre prosjekter

 

All
Detaljprosjektering av de elektrotekniske anleggene ved Mieles nye hovedkontor på Nesbru
Utført detaljprosjektering for de elektrotekniske anleggene
Utført detaljprosjektering av de elektrotekniske anleggene
Utarbeidet arbeidstegninger, som bygget tegninger, og anleggsdokumentasjon for den elektrotekniske installasjonen

Våre tjenester

Utarbeidelse av arbeidsunderlag og dokumentasjon, herunder; installasjonstegninger, tavleskjemaer, systemskjemaer, kabeltrekkelister, sjekklister, funksjonsbeskrivelser

Prosjektering av installasjoner iht. FEL og NEK400 (sterkstrøm, EKOM-forskriften og NEK 700 (Svakstrøm), og byggteknisk forskrift (brannalarm, nødlys etc.)

BIM-prosjektering; mengdeberegninger, tverrfaglig koordinering, avansert kollisjonskontroll, kvalitetskontroll, enkle 3D-visualiseringer