Hvem er vi

Consult er et uavhengig konsulentfirma etablert i 2010, som tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester innenfor fagområdet elektro. Firmaet er lokalisert på Tveita i Oslo, og kjerneområde for virksomheten er Oslo og Akershus. Consult håndterer prosjekter i ulikt omfang og kompleksitet innenfor arbeidsområdet landbaserte elektriske lavspenningsinstallasjoner, og har erfaring innenfor nybygg- og rehabiliteringsprosjekter i bolig, næringsbygg, skoler, kjøpesenter, idrettshaller, treningssentre, omsorgsbygg og sykehjem. Hovedvekten av oppdragene ligger på detaljprosjektering for elektroinstallatør i totalentrepriseprosjekter, hvor Consult har hatt rollen som RIE. Flere av prosjektene har blitt gjennomført med tverrfaglig BIM-arbeidsmetodikk.

Consult innehar sentral godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2. Consult er fullforsikret i IF-skadeforsikring

Tvetenveien 164, 0671 Oslo
post@ffj-consult.no
918 09 394