Tjenester vi tilbyr innenfor fagområdet elektro:

 
  • Prosjektering av installasjoner iht. FEL og NEK 400 (sterkstrøm)
  • Prosjektering av installasjoner iht. EKOM-forskriften og NEK 700 (svakstrøm)
  • Prosjektering av installasjoner iht. Byggteknisk forskrift (brannalarm, nødlys etc.)
  • Utarbeidelse av arbeidsunderlag og dokumentasjon, herunder; installasjonstegninger, tavleskjemaer, systemskjemaer, kabeltrekkelister, sjekklister og funksjonsbeskrivelser
  • Lysberegninger for dimensjonering av belysningsanlegg og nødlysanlegg
  • BIM-prosjektering; mengeberegning, tverrfaglig koordinering, avansert kollisjonskontroll, kvalitetskontroll, enkle 3D-visualiseringer
  • Digitalisering og oppdatering av eksisterende papirtegninger, skjemaer etc.
  • Prosjektering og programmering av KNX-styringssystemer for lys, varme ventilasjon, solavskjerming etc.
  • Prosjektering og programmering av DALI-lysstyringssystemer